Zagotavljamo idealno klimo v prostoru - že 20 let!

ZAGOTAVLJAMO IDEALNO KLIMO V PROSTORU
- ŽE 20 LET!

Slovenijo klimatiziramo že 20 let.
Podarjamo 5 klimatskih naprav za 20 let uspešnega poslovanja.
Zasluženo čista 5!

Logotip podjetja vitanest ob 20 obletnici poslovanja

Predstavitev kluba
KLIMATIZIRAMO SLOVENIJO

Predstavitev kluba
KLIMATIZIRAMO SLOVENIJO

Klub KLIMATIZIRAMO SLOVENIJO predstavlja promocijsko svetovalni kanal prek katerega družba Vitanest d.o.o. informira o svoji dejavnosti in seznanja člane kluba o proizvodih za klimatizacijo, prezračevanje in ogrevanje prostorov. Članstvo v klubu je BREZPLAČNO in je namenjeno osebam, ki si želijo klimatizirati svoj objekt, bolje spoznati pomen klimatizacije, predvsem pa bivati in delati v ustrezno klimatiziranem objektu. Da bi kar se da najbolje klimatizirali objekte, je za uporabnika dobro biti predhodno informiran. Informirani uporabniki bolje klimatiziramo svoje objekte, dosegamo idealno toplotno udobje ter učinkovitost pri delu.

Kako se lahko včlanim v klub?

Včlanite se z vpisom zahtevanih osebnih podatkov prek e-obrazca v nadaljevanju. Podrobnejše informacije najdete v Splošnih pogojih in pravilih kluba Klimatiziramo Slovenijo.

Kdo se lahko včlani v klub?

V klub Klimatiziramo Slovenijo se lahko včlanijo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so starejše od 18 let in želijo prejemati splošne informacije iz sveta klimatizacije, ki jih pripravlja podjetje Vitanest z namenom promocije svoje dejavnosti in idealne klime v zaprtih prostorih. Vpis in članstvo sta brezplačna. Podrobne informacije si preberite v Splošnih pogojih in pravilih kluba Klimatiziramo Slovenijo.

Včlanite se v klub
in sodelujte v jubilejni nagradni igri

20 USPEŠNIH LET Z VAMI = 5 KLIMATSKIH NAPRAV ZA VAS

Sodelujte v jubilejni nagradni igri in se potegujte za eno izmed 5 klimatskih naprav Mitsubishi Electric iz nagradnega sklada.
Nagradna igra poteka od 01.05.2019 do 31.05.2019.
 

Nagrade

Nagradni sklad zajema izbor 5. predstavnic klimatskih naprav iz najbolj prodajanih serij stenskih enot.

Včlanite se v klub KLIMATIZIRAMO SLOVENIJO

IN SE POTEGUJTE ZA
KLIMATSKO NAPRAVO MITSUBISHI ELECTRIC!

Včlanitev v klub KLIMATIZIRAMO SLOVENIJO

Vaši kontaktni podatki


NAMIG: Odgovor poiščite v našem katalogu, ki ga najdete na dnu strani.

Pravila in pogoji

Privolitev

V nagradnem skladu Jubilejne nagradne igre je 5 klimatskih naprav:
 1. MSZ-LN25VGV/MUZ-LN25VG
 2. MSZ-EF25VGV/MUZ-EF25VG
 3. MSZ-AP25VG/MUZ-AP25VG
 4. MSZ-HR25VF/MUZ-HR25VF
 5. MSZ-HJ25VA/MUZ-HJ25VA
Naprave iz sklada predstavljajo izbor predstavnic klimatskih naprav
iz najbolj prodajanih serij stenskih enot MITSUBISHI ELECTRIC.

SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA JUBILEJNE NAGRADNE IGRE

MAJ 2019

 

1. Organizator nagradne igre

Organizator (ali ponudnik ali naročnik ali upravljavec) nagradne igre je Vitanest d.o.o., Industrijska cesta 1F, Kromberk, 5000 Nova Gorica, ID: SI88049388.

 

2. Seznanjenost s pogoji jubilejne nagradne igre

Velja, da so udeleženci JUBILEJNE NAGRADNE IGRE podjetja Vitanest d.o.o. (v nadaljevanju nagradne igre) seznanjeni s splošnimi pogoji in pravili nagradne igre ter se z njimi v celoti strinjajo ter jih sprejemajo. V Splošnih pravilih in pogojih sodelovanja izrazi “sodelujoč/i”, “udeleženec/ci”, “posameznik/i“ in “nagrajenec/ci” opredeljujejo tako ženske kot moške predstavnike, ki sodelujejo v nagradni igri.

 

3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je praznovanje 20. obletnice ustanovitve podjetja Vitanest d.o.o. in s tem krepitev prepoznavnosti podjetja, storitev in blagovne znamke Mitsubishi Electric na področju Republike Slovenije. Nagradna igra je namenjena članom kluba Klimatiziramo Slovenijo. Velja, da nakup ali naročilo nista pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Udeležba v nagradni igri in oglaševanje poteka v skladu s predpisi o oglaševanju izdelkov, ki jih zastopa organizator nagradne igre.

 

4. Trajanje in objava nagradne igre

Nagradna igra poteka od 01.5.2019 do 31.5.2019 do 23.59. Nagradna igra poteka na uradni spletni strani organizatorja. Oglašuje se prav tako uradnih spletnih straneh podjetja Vitanest d.o.o. in na uradni Facebook strani podjetja Vitanest ali drugih medijih, ki jih določi organizator.
Uradne spletne strani podjetja Vitanest d.o.o. so: www.vitanest.si, www.klimatiziramo.si in www.toplotnacrpalka-zrakvoda.si.

 

5. Sodelovanje v nagradni igri

Nagradna igra je namenjena članom kluba oziroma posameznikom, ki se v klub včlanijo. Včlanitev in članstvo sta brezplačna (Za več informacij glejte Splošne pogoje in pravila kluba Klimatiziramo Slovenijo).
Velja, da lahko v nagradni igri sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18. let in želijo svoje zaloge čokolade hraniti pri idealni temperaturi.
Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem imenu. S sodelovanjem v nagradni igri tudi potrjuje, da so posredovani podatki res njegovi in tudi jamči za pravilnost posredovanih osebnih podatkov.
Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat. V primeru, da bo posameznik kljub temu večkrat sodeloval v nagradni igri, se bo upošteval le en glas. Organizator si pridržuje pravico takšnega posameznika po svoji lastni presoji tudi izključiti iz nagradne igre, obenem ga ima pravico bremeniti za škodo, ki je nastala zaradi podaje lažnih podatkov.
S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči izrecno strinja s pogoji, ki izhajajo iz 8. člena in se nanašajo na javno objavo podatkov nagrajenca. V nagradni igri ne morejo sodelovati organizatorji nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani, zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ter vsi, ki so neposredno povezani oziroma sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.
Splošni pogoji in pravila nagradne igre so objavljeni na uradnem spletnem mestu (kot izhaja iz 4.člena) organizatorja, kjer poteka nagradna igra in so dostopna vsem.

 

6. Potek nagradne igre

Nagradna igra poteka na uradni spletni strani, preko pristopnega obrazca.
V nadaljevanju je predstavljen potek nagradne igre preko e-obrazca, ki se nahaja na uradni spletni strani organizatorja (predstavljeni v 4.členu):
V nagradni igri lahko sodelujejo (novi) člani kluba Klimatiziramo Slovenijo, kot izhaja iz 5.člena.
Za sodelovanje v nagradni igri mora posameznik izpolniti pristopni obrazec, odgovoriti na zastavljena vprašanja in podati pravilne ter točne osebne podatke. Posameznik mora tudi izraziti seznanjenost in strinjanje s Splošnimi pravili in pogoji kluba Klimatiziramo Slovenijo, s Splošnimi pravili jubilejne nagradne igre ter podati soglasje za obdelavo osebnih podatkov in soglasje, da želi sodelovati v nagradni igri. V zadnjem koraku posameznik potrdi sodelovanje s klikom na gumb »potrjujem včlanitev«. Včlanitev in sodelovanje je potrjeno s prejemom e-mail sporočila na vpisan e-naslov.
S spletno oddajo obrazca se posameznik izrecno strinja in soglaša z obdelavo osebnih podatkov s strani podjetja Vitanest d.o.o., pooblaščenih oseb in pogodbenih obdelovalcev za namene izvedbe nagradne igre.
Všečkanje Facebook strani Vitanest d.o.o. ni dodaten pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Udeleženci, ki bodo všečkali ali delili same vsebine na Facebooku ali drugih medijih ne bodo v kakršnikoli prednosti pred drugimi udeleženci.

 

7. Preklic sodelovanja v nagradni igri

Udeleženec lahko kadarkoli prekine sodelovanje v nagradni igri, v tem primeru mora preklic zahtevati s poslanim elektronskim sporočilom na elektronski naslov info@vitanest.si. Velja, da se s tem dejanjem sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri in vseh namenov obdelave osebnih in drugih podatkov, ki iz nagradne igre izhajajo.

 

8. Izbor nagrajencev

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanje nagrajencev skrbi 3 (tri) članska komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja. Komisija organizatorja bo med tistimi sodelujočimi, ki bodo sodelovali v skladu s temi pogoji in pravili izžrebala 5 nagrajencev in 5 rezervnih nagrajencev.
Žrebanje petih (5) nagrajencev bo potekalo 6.6.2019 na sedežu podjetja Vitanest d.o.o. v Novi Gorici. Organizator bo izmed vseh članov Kluba Klimatiziramo Slovenijo izžrebal 5 nagrajencev. Organizator bo za nagrajenci izžrebal tudi pet (5) rezervnih nagrajencev.
V primeru, da nagrajenec v skladu s temi pravili nagradne igre pisno prek e-poštnega sporočila ne sporoči naslova dostave nagrade in svoje davčne številke do vključno 15.6.2019, bo nagrada pripadala rezervnemu nagrajencu, ki bo na dan žrebanja izžreban takoj za prvim nagrajencem. Rezervni nagrajenec bo v primeru upravičenosti do nagrade o tem obveščen dne 17.6.2019. V primeru, da rezervni nagrajenec pisno prek e-poštnega sporočila ne sporoči naslova dostave in davčne številke do vključno 24.6.2019, nagrada ne bo podeljena. Nagrajenec in rezervni nagrajenec nimata pravice do pritožbe, če nista preverila ali je organizator nagradne igre prejel naslov dostave in davčno številko oziroma, če ne dostavita naslova za dostavo in davčne številke v skladu s pravili nagradne igre.
Žrebanje ne bo potekalo javno. Organizator si pa pridržuje pravico, da bo žrebanje lahko potekalo javno ali da ga bo preko video posnetka možno predvajati na uradni Facebook strani Vitanest. Organizator si pridržuje tudi pravico do spremembe roka žrebanja in objave nagrad.
Nagrajenec bo obveščen v roku 24ur prek e-poštnega naslova, ki ga je podal v obrazcu za sodelovanje v nagradni igri.
Nagrajenci bodo javno objavljeni 7.6.2019 na Facebook strani Vitanest in/ali spletnih straneh organizatorja (navedenih v 4. členu) in izrecno dovoljuje, objavo svojega imena in priimka ter/ali uporabniškega imena na Facebooku.
V primeru, da je sodelujoči izžreban oziroma izbran za nagrajenca, le-ta s prevzemom nagrade podaja soglasje k sodelovanju z organizatorjem v smislu fotografiranja ali snemanja nagrajenca (npr. prevzem nagrade) za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na
spletnih straneh, socialnih omrežjih in drugih medijih) organizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti ali nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala, v kolikor se izvede fotografiranje oziroma snemanje videa.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;
 • se ugotovi, da je posameznik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s splošnimi pravili in pogoji nagradne igre podjetja Vitanest d.o.o.;
 • nagrade zaradi napačno posredovanih podatkov ni mogoče podeliti;
 • če je bilo ugotovljeno ali obstaja utemeljeni sum, da je posameznik pri sodelovanju uporabljal nezakonite pripomočke (npr. viruse, trojance itd.) ali si drugače pridobil koristi s pomočjo manipulacije (iskanje algoritma);
 • se rezervni nagrajenec ne javi z dodatnimi informacijami (naslov za dostavo in davčna številka), ki jih potrebuje organizator za podelitev nagrade. Javiti se mora najkasneje do vključno 24.6.2019;
 • podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.
Prav tako velja, da sodelujoči izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja, je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno in v primeru
neustrezne ali nepopolne prijave v nagradno igro.
Zapisnik o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki bo podpisan s strani vseh članov komisije in izpisan v enem izvodu ter se bo hranil na sedežu organizatorja v skladu z zakonodajo in v skladu z internimi akti organizatorja.
Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni možna.

 

9. Nagrada

Organizator bo podelil 5 nagrad.
Nagradni sklad zajema izbor predstavnic klimatskih naprav iz najbolj prodajanih serij stenskih enot. Vsaka izmed spodaj naštetih klimatskih naprav bo podeljena en-krat:
 1. MSZ-HJ25VA/MUZ-HJ25VA v vrednosti 650,26 € z 22% DDV – 1x,
 2. MSZ-HR25VF/MUZ-HR25VF v vrednosti 755,18 € z 22% DDV – 1x,
 3. MSZ-AP25VG/MUZ-AP25VG v vrednosti 997,96 € z 22% DDV – 1x,
 4. MSZ-EF25VGV/MUZ-EF25VG v vrednosti 1.211,46 € z 22% DDV – 1x,
 5. MSZ-LN25VGV/MUZ-LN25VG v vrednosti 1.443,26 € z 22% DDV – 1x.
Nagrada ne vključuje vgradnje klimatske naprave. Podjetje Vitanest d.o.o. svetuje pooblaščenega monterja, vgradnjo pa naroči in plača nagrajenec sam. Garancija velja le, če klimatsko napravo vgradi pooblaščen monter.
Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva na tretje osebe.

 

10. Obveščanje in prevzem nagrade

Nagrajenci bodo kot izhaja iz 8.člena javno objavljeni na Facebook strani Vitanest ter drugih spletnih straneh organizatorja (navedenih v 4. členu) in izrecno dovoljuje, objavo svojega imena in priimka ter/ali uporabniškega imena na Facebooku.
Nagrajenec bo o prejemu nagrade obveščen preko elektronske pošte na elektronski naslov podan ob prijavi na nagradno igro in/ali preko objave na Facebook profilu podjetja Vitanest d.o.o..
Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja pred prejemom nagrade predložiti javno listino, s katero izkazuje svojo istovetnost in vsebuje naslednje podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega prebivališča in kraj bivanja. Za potrebe obveščanja o dostavi nagrade, lahko nagrajenec
organizatorju sporoči tudi kontaktno telefonsko številko. Obvezno mora pa predložiti davčno številko, za potrebe urejanja dohodninskih obveznosti.
Če nagrajenec do vključno 13.6.2019 ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila. V tem primeru se nagrada podeli rezervnemu nagrajencu, če le-ta do vključno 28.6.2019 predloži potrebne podatke, ki jih potrebuje organizator, kot izhaja iz 8.člena.
Organizator bo nagrado dostavil preko kurirske službe GLS d.o.o. na naslov za vročanje, ki ga je nagrajenec predhodno javil.
Nagrado bo organizator dostavil do 12.7.2019 razen v primeru, da se organizator in udeleženec drugače dogovorita.
Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane pošiljke. Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na naslov nagrajenca. V primeru, da nagrajencu ni možno vročiti nagrade ali je le-ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-to se podeli
rezervnemu nagrajencu ali pa ostane nepodeljena, če tudi njemu nagrade ni možno vročiti.

 

12. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki in aktivnosti na uradni spletni strani organizatorja (navedeni v 4. členu) so varovane v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS št. 181, ETS št. 185, ETS št. 189)) ter nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) itd.). Sodelujoči v nagradni igri izrecno soglašajo, da organizator njihove osebne podatke, ki jih posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi samo za potrebe te nagradne igre. V kolikor posameznik soglaša, pa tudi za potrebe in namene včlanitve v Klub klimatiziramo Slovenijo.
Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko organizator, kot upravljavec zbirke osebnih podatkov posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pooblaščeni osebi ali pogodbenemu obdelovalcu. Organizator ali pooblaščena oseba ali pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdelujejo le v mejah pooblastila oziroma naročila (opredeljenega v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu), ki ga dobijo od organizatorja, skladno, z opredeljenimi nameni:
 • izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;
 • obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;
 • objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;
 • podelitve nagrad.
Organizator, skladno z zgoraj opredeljenimi nameni sodelovanja v nagradni igri preko obrazca zbira naslednje osebne podatke sodelujočih:
 • osnovni podatki o uporabniku (ime in priimek);
 • kontaktni podatki (naslov, e-poštni naslov (e-mail)).
Organizator, skladno z zgoraj opredeljenimi nameni sodelovanja v nagradni igri zbral naslednje osebne podatke nagrajencev:
 • osnovni podatki o uporabniku (ime in priimek);
 • kontaktni podatki (naslov, e-poštni naslov (e-mail), telefonska številka);
 • davčna številka.<7li>
Organizator (upravljavec) bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo (kot je opredeljeno v prvem odstavku) na področju varstva osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona.
Sodelujoči ima na podlagi Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov) zahtevati priklic privolitve, pravico ima dostopati do svojih osebnih podatkov, podajati popravke le-teh, zahtevati izbris osebnih podatkov, omejiti obdelavo osebnih podatkov, zahtevati prenosljivost osebnih podatkov ali podati ugovor k obdelavi. Natančnejši obseg pravic sodelujočega sledi v nadaljevanju:
 • Pravica do preklica privolitve:če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (v enega ali več določenih namenov), imate pravico, da to svojo privolitev kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica
  Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posameznika nima nobenih negativnih posledic ali sankcij. Vendar pa je možno, da upravljavec posamezniku po preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov morda ne bo več mogel nuditi posamezne ali več svojih storitev, če gre za storitve, ki jih brez osebnih podatkov ni mogoče nuditi (npr. prilagojeno obveščanje).
 • Pravica dostopa do osebnih podatkov:kot posameznik imate pravico od organizatorja (upravljavca osebnih podatkov) dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in, kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in določene informacije (o namenih obdelave, o vrstah osebnih podatkov, o uporabnikih, o obdobjih hrambe oz. merilih za določitev obdobij, o obstoju pravice do popravka ali izbrisa podatkov, pravice do omejitev in ugovora obdelavi in pravice do pritožbe pri nadzornem organu, o viru podatkov, če podatki niso bili zbrani pri vas, o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razlogih zanj ter pomenu in posledicah take obdelave za vas, ter druge informacije v skladu s členom 15 GDPR);
 • Pravica do popravka osebnih podatkov: kot posameznik imate pravico doseči, da organizator brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Kot posameznik imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.
 • Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«): kot posameznik imate pravico doseči, da organizator brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, organizator pa mora podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati in izbris zahtevati tudi od obdelovalcev osebnih podatkov, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov: podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani oz. drugače obdelani; če prekličete privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga; če ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi; podatki so bili obdelani nezakonito; podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za organizatorja; podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe, ki so se ponujale neposredno osebi, mlajši od 16 let in privolitve ni dal oziroma odobril nosilec starševske odgovornosti.
  Kot posameznik pa v določenih primerih, opisanih v 3. odstavku člena 17 GDPR, nimate pravice do izbrisa podatkov: za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja; za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi prava Unije ali prava države članice, ki velja za upravljavca, ali za izvajanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, ki je bila dodeljena upravljavcu; iz razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja v skladu s točkama (h) in (i) člena 9(2) ter členom 9(3); za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene v skladu s členom 89(1),
  kolikor bi pravica iz odstavka 1 lahko onemogočila ali resno ovirala uresničevanje namenov te obdelave, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
 • Pravica do omejitve obdelave: kot posameznik imate pravico doseči, da organizator omeji obdelavo, kadar obstaja eden od primerov: če oporekate točnosti podatkov za obdobje, ki organizatorju omogoča preveriti točnost podatkov; obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu podatkov, namesto tega pa zahtevate omejitev njihove uporabe; organizator podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar pa jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov; ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi organizatorja prevladajo nad vašimi razlogi;
 • Pravica do prenosljivosti podatkov: kot posameznik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali organizatorju, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas organizator, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, in sicer kadar: obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Kot posameznik imate pri uresničevanju navedene pravice do prenosljivosti pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca (organizatorja, ponudnika) k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo;
 • Pravica do ugovora obdelavi: kot posameznik imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene organizatorju (točka (e) člena 6 (1) GDPR) ali je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva organizator ali tretja oseba (točka (f) člena 6 (1) GDPR), vključno z oblikovanjem profilov na podlagi navedenih obdelav; organizator preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
  Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene trženja, ima posameznik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem; kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se podatki ne obdelujejo več v te namene. Kadar se podatki obdelujejo v znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene, ima posameznik pravico, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja iz razlogov javnega interesa.
 • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali drugo) pravno sredstvo imate kot posameznik pravico, da vložite pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti v državi, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec), če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši predpise o varstvu osebnih podatkov.
Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali izvensodno) sredstvo imate kot posameznik pravico do učinkovitega pravnega sredstva zoper pravno zavezujočo odločitev nadzornega organa, prav tako pa tudi v primeru, kadar nadzorni organ vaše pritožbe ne obravnava ali vas v treh mesecih ne obvesti o stanju zadeve ali o odločitvi o pritožbi. Za postopke zoper nadzorni organ so pristojna sodišča države članice, v kateri ima nadzorni organ sedež.
Sodelujoči lahko vse zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi, v pisni obliki, na organizatorja (upravljavca), in sicer na info@vitanest.si. Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko organizator (upravljavec) od posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati. Na podlagi vaše zahteve vam bomo podali ustrezna pojasnila – pisno in v skladu s predpisi.
Organizator mora na zahtevo posameznika, s katero ta uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima sodelujoči pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu (tj. Informacijskemu pooblaščencu), v primeru suma kršitve pravic sodelujočega oziroma v primeru suma kršitve določb Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) ter Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Obvestilo nadzornemu organu o kršitvi varstva osebnih podatkov zavezuje tudi organizatorja.
V primeru kršitve varstva osebnih podatkov je organizator o tem dolžan obvestiti pristojni nadzorni organ, razen kadar je verjetno, da s kršitvijo niso bile ogrožene pravice in svoboščine posameznikov. Kadar ob kršitvi obstaja sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, je organizator o kršitvi dolžan obvestiti policijo
in/ali pristojno tožilstvo.
V primeru, da gre za kršitev, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, je organizator dolžan o kršitvi nemudoma oz. kadar to ni mogoče, brez nepotrebnega odlašanja, obvestiti posameznike, na katerega se osebni podatki nanašajo. Obvestilo posamezniku mora biti izvedeno v razumljivem in jasnem jeziku.
Dostop do osebnih podatkov imajo izključno samo pooblaščene osebe s strani organizatorja oz. pogodbeni obdelovalci.
Organizator hrani osebne podatke sodelujočih oz. članov Kluba do preklica članstva, kot tudi izhaja iz Pogojev kluba Klimatiziramo Slovenijo. Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator (npr. organizacija, pravila itd.) v skladu s svojimi internimi akti. Dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) pa se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi. Ostale osebne podatke, ki jih
organizator obdeluje na podlagi zakona, hrani organizator za obdobje, ki ga pripisuje zakon. Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.
Sodelujoči v nagradni so seznanjeni in izrecno soglašajo tudi s politiko Zasebnosti uradne spletne strani podjetja Vitanest d.o.o., na kateri izpolnjujejo obrazec za sodelovanje oz. včlanitev.

 

13. Obdavčitev nagrad

Nagradni sklad zajema sledeče klimatske naprave MITSUBISHI ELECTRIC v vrednosti:
 • MSZ-HJ25VA/MUZ-HJ25VA v vrednosti 650,26 € z 22% DDV,
 • MSZ-HR25VF/MUZ-HR25VF v vrednosti 755,18 € z 22% DDV,
 • MSZ-AP25VG/MUZ-AP25VG v vrednosti 997,96 € z 22% DDV,
 • MSZ-EF25VGV/MUZ-EF25VG v vrednosti 1.211,46 € z 22% DDV,
 • MSZ-LN25VGV/MUZ-LN25VG v vrednosti 1.443,26 € z 22% DDV.
V davčno osnovo se po 3. odstavku 108. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) ne všteva dobitka v nagradnih igrah, ki niso igre na srečo, kjer je potrebno določeno znanje, spretnost ali naključje, če vrednost dobitka ne presega 42 EUR.
Vrednost naše nagrade presega določeno zakonsko mejo in je obdavčena po Zakonu o dohodnini.
Nagrajenec s prevzemom nagrade postane zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacija dohodnine se izračuna in plača po stopnji 25 % od vrednosti dobitka. Akontacijo dohodnine od dobitka plača podeljevalec nagrade tj. Vitanest d.o.o. Višina nagrade in akontacija pa se nagrajencu vštevata v letno odmero dohodnine.
Nagrajenec oz. rezervni nagrajenec mora organizatorju nagradne igre posredovati svojo davčno številko kot izhaja iz 8. člena, sicer nagrada ne bo podeljena. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršnekoli druge stroške, kot so dostop do interneta, prevzem nagrade, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.
Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretjo osebo.

 

14. Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost.
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje ali nedostopnost ter morebitno nezmožnost uporabe ali neznanje uporabe spletnega mesta vitanest.si, toplotnacrpalka-zrakvoda.si, klimatiziramo.si, Facebook.com ali drugih strani povezanih z izvedbo in oglaševanjem nagradne igre. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot npr. izpadi omrežja ali električne energije, nedelovanje strežnikov ipd.).
Prav tako organizator ne odgovarja za ne-vključitev posameznika v nagradno igro v primeru ne prejema izpolnjenega obrazca člana v e-obliki, v primeru zaradi napake v prenosu ali napake prejema e-sporočila.
Prav tako velja, da organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ne prevzemajo odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči ali/in kdorkoli tretji utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali žrebanju, koriščenju nagrade in morebitnih stroškov ob koriščenju nagrade, ter vseh morebitnih drugih posledicah, v povezavi z izvedbo in rezultati nagradne igre.
Organizator ne prevzema odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo povezave na spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavi ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Splošnih pogojev in pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični, komercialni razlog, vzroki na strani javnosti, višja sila ali drugi razlogi. Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani (npr. višja sila),
pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča oziroma jo odpove ali prekine, za kar obvesti tudi vse sodelujoče. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo.
Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolne ter nepravilne podatke.

 

15. Reševanje spora

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.
Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Novi Gorici.

 

16. Končne določbe

S podajo privolitve k sodelovanju v nagradni igri sodelujoči sprejemajo vsa navedena pravila in splošne pogoje nagradne igre, ki so objavljeni na uradni spletni strani organizatorja, kjer poteka nagradna igra (navedenih v 4.členu) ali Facebook strani Vitanest. Pravila stopijo v veljavo z dnem pričetka nagradne igre.
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh Splošnih pogojev in pravil ter se zavezuje, da bo vsako spremembo oz. dopolnitev objavil na uradni spletni strani podjetja, kjer poteka nagradna igra ali na Facebook strani Vitanest.
Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko pošljete na elektronski naslov organizatorja vitanest@vitanest.si.

 

V Novi Gorici, 30.04.2019

Varstvo osebnih podatkov strank je za podjetje Vitanest d.o.o. zelo pomembno, zato z njimi ravnamo skladno z veljavnimi predpisi in standardi ter izvajamo ustrezne organizacijske in tehnične ukrepe za zagotovitev visoke ravni varnosti osebnih podatkov in zagotavljanja pravic posameznikov. Vse informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so dosegljive na spletni strani www.klimatiziramo.si. Za dodatne informacije pa smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 19 59 ali na e-naslovu info@vitanest.si.

Vesel par v kuhinji s klimatsko napravo Mitsubishi Electric

KLIMATIZIRAJTE SVOJ DOM ALI POSLOVNI PROSTOR
S KLIMATSKO NAPRAVO MITSUBISHI ELECTRIC

 

Preverite zakaj so klimatske naprave Mitsubishi Electric
med najbolj zanesljivimi in priljubljenimi klimatskimi napravami na tržišču.
Vitanest d.o.o., uradni uvoznik in distributer klimatskih in prezračevalnih naprav ter toplotnih črpalk MITSUBISHI ELECTRIC, ne skrbi le za ustrezno prodajo in garancijske pogoje, ampak tudi za prepoznavnost, informiranost, izobraževanje projektantov, šolanje prodajalcev, monterjev in serviserjev.
Nabor klimatskih naprav MITSUBISHI ELECTRIC je izjemno širok. Proizvajalec ponuja ustrezen tip in model klimatske naprave za različne prostore. V asortimanu so naprave za manjše in večje prostore, ki se uporabljajo za stanovanjske, poslovne in industrijske namene.
Glede na mesto namestitve notranje enote MITSUBISHI ELECTRIC ponuja stenske, talne, stropne, vgradne in kanalske enote za povezavo v klimatske sisteme z eno ali več notranjimi enotami. Poleg bele barve, so pri nekaterih stenskih serijah na razpolago tudi modeli v črni, srebrni ali rdeči barvi.
Stenske enote so najbolje prodajani modeli, namenjene so tako hlajenju kot ogrevanju prostorov in so na razpolago v različnih modelih, močeh, barvah, zmogljivostih. Nekateri modeli so primerni tudi kot edini vir ogrevanja prostora, saj ogrevajo tudi pri zelo nizkih zimskih temperaturah.
Klimatske naprave MITSUBISHI ELECTRIC delujejo varčno in tiho. Glede na energijsko učinkovitost se razvrščajo v najvišje energijske razrede, od A+++ do A, odvisno od modela. Moč in učinkovitost klimatske naprave se spreminja glede na zunanje temperature. Pri minimalni ventilaciji je zvočni tlak le okrog 19 db(A), odvisno od modela.
Upravljanje je enostavno prek daljinskega upravljalnika. Nekateri modeli imajo tedenski časovnik. Pri večini modelov je mogoče upravljanje s pomočjo MelCloud aplikacije prek Wi-Fi vmesnika.
V ponudbi ima MITSUBISHI ELECTRIC klimatske naprave, ki so se zelo dobro odrezale na potrošniških testih ali prejele mednarodna oblikovalska odlikovanja kot npr. odlikovanje Red Dot. Za prijetno uporabniško izkušnjo pa sta ključna tudi strokovno dimenzioniranje in namestitev naprave.

Kliknite in prelistajte katalog
klimatskih naprav MITSUBISHI ELECTRIC